Swier CS Incasso

Swier CS Incasso is de specialist in het innen van openstaande facturen. Vaak lopen ondernemers flink wat geld mis doordat de facturen niet voldaan worden. Het is belangrijk om hier tijdig actie op te ondernemen. Door op tijd in te grijpen zullen ondernemers sneller geneigd zijn om de factuur alsnog te betalen. Als de zaak te lang op de plank blijft liggen dan loop je een groter risico dat de factuur nooit betaald zal worden. Swier CS Incasso is de eerste stap om je geld te innen. Dit doe je voordat je de stap naar de rechtbank zet.

 

Laat door Swier CS Incasso een minnelijk incassotraject ondernemen

 

Bij een incassotraject ga je echt nog niet direct een deurwaarder inschakelen. Deze extra kosten hoef je vaak niet eens te maken. Onder het concept vreemde ogen dwingen kan een simpele brief sturen vaak al voldoende zijn. Als er niet gereageerd wordt op de aanmaningen per post dan gaan we een stapje verder. We gaan echt contact zoeken met de debiteur en aangeven dat de factuur nu echt voldaan moet worden. Ondertussen blijf je als opdrachtgever continu op de hoogte van de gang van zaken. Zo zijn wij volledig transparant over onze manier van handelen en communiceren. Mocht dit allemaal niet lukken dan is het binnen Swier CS incasso mogelijk om een gerechtelijk incassotraject te starten.

 

Reken definitief af met je debiteur via een conservatoir beslag

 

De eerste stap die onze debiteur o.a. zal nemen is een conservatoir beslag. Dit wordt nog gedaan voordat de rechtszaak van start gaat. Met dit beslag wordt voorkomen dat een debiteur z’n bezittingen verkoopt voor de start van de zitting. Er kan bijvoorbeeld een conservatoir beslag gelegd worden op een bankrekening. Of echt op fysieke bezittingen zoals een woning. Mocht het vonnis in je voordeel uitgesproken worden dan kan dit beslag enkel opgeheven worden door de factuur te voldoen. Als dit niet gebeurt dan kunnen de bezittingen zelfs overgenomen worden om zo alsnog de rekening te betalen.

 

Lever vandaag nog je opdracht aan bij Swier CS Incasso

 

Ben je van plan om niet langer meer te zeulen met klanten die niet willen betalen? Lever vandaag dan nog je incasso opdracht aan bij Swier CS Incasso. Wij helpen je graag om je opdracht te innen. Dit doen we eerst via een minnelijk traject. Als dit nog niet werkt dan gaan we direct aan de slag met een gerechtelijk incassotraject. Informeer hiervoor gerust naar de mogelijkheden en kosten bij Swier CS Incasso.